ΔΙΣΤΗΛΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

430 l/h - 11,25 m³/h

dem.png

 

Συγκρότημα παραγωγής απιονισμένου νερού με ξεχωριστά δοχεία κατιονικής και ανιονικής ρητίνης. Το συγκρότημα αποτελείται από:

  • Δοχεία ρητίνης κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, ενισχυμένο με ίνες Fiberglas, δοκιμασμένα σε πίεση 10 bar.
  • 2 Κεντρικές βαλβίδες ελέγχου των φάσεων της αναγέννησης οίκου SIATA Ιταλίας
  • 1 Κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή οίκου SIATA Ιταλίας με αγωγιμόμετρο για τον ακριβή έλεγχο των φάσεων της αναγέννησης.
  • Δοχεία αποθήκευσης οξέως και βάσης για την αναγέννηση της κατιονικής και ανιονικής ρητίνης αντίστοιχα.
  • 2 Κεντρικούς σωλήνες με άνω και κάτω φίλτρα για την ομοιόμορφη διανομή του νερού και την συγκράτηση της ρητίνης.
  • 2 Βάνες λήψης δείγματος νερού, μία μετά την κατιονική και μία μετά την ανιονική στήλη.
  • Ανοξείδωτο ικρίωμα για την σταθερή εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Η εντολή για αναγέννηση μπορεί να δοθεί με τρεις τρόπους:

  • Χειροκίνητα
  • Ογκομετρικά με την κατανάλωση συγκεκριμένης ποσότητας νερού.
  • Με την υπέρβαση της οριακής τιμής αγωγιμότητας στο παραγόμενο νερό, που έχουμε προεπιλέξει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΥΠΟΣ   
ΚΑΤΙΟΝΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ (L)
ΑΝΙΟΝΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ (L)
ΤΥΠΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΤΟΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ (M3/H)

ΔΟΧΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ(L)

DEM   27 10 17 ST 132 0,43 100
DEM   41 15 26 ST 132 0,65 100
DEM   58 21 37 ST 132 0,93 100
DEM   83 31 52 ST 132 1,30 100
DEM 125 46 79 ST 132 1,98 300
DEM 150 56 94 ST 132 2,35 300
DEM 200 74 126 ST 132 3,15 300
DEM 250 93 157 ST 132 3,93 300
DEM 300 112 188 ST 132 4,70 500
DEM 365 140 225 ST 230 11/4¨ 5,63 500
DEM 490 190 300 ST 230 11/4¨ 7,50 500
DEM 560 210 350 ST 250 11/2¨ 8,75 500
DEM 730 280 450 ST 250 11/2¨ 11,25 1000