ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

         

Made in Greece

1500ppm.png

2000-8000.png.png

%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE

%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%

Όργανα ελέγχου R/O

Δοχεία πιέσεως μεμβρανών