Αφαλάτωση υφάλμυρου νερού με αντίστροφη όσμωση

Αγωγιμότητα νερού τροφοδοσίας:

4000/ 6000/ 8000 ppm TDS (υφάλμυρο νερό)

Ημερήσια παραγωγή αφαλατωμένου νερού

350 l/h (8.050 l/μέρα) – 2.000 l/h (46.000 l/μέρα)

Τα συστήματα της σειράς Β12/48 εγκαθίστονται σε περιπτώσεις, στις οποίες το νερό εμφανίζει αυξημένη αγωγιμότητα (2000-8000 ppm TDS) και επομένως κυμαίνεται στα πλαίσια του υφάλμυρου. Τα συστήματα που σας προσφέρουμε είναι κατάλληλα τόσο για οικιακές, όσο και για βιομηχανικές εφαρμογές.

Αντλητικό σύστημα

Στο σύστημα αντίστροφης όσμωσης για παροχές 350 l/h έως 2.000 l/h εγκαθίστονται φυγοκεντρικές, πολυβάθμιες αντλίες τύπου Grundfos ή Lowara, οι οποίες είναι κατασκευασμένες απο ανοξείδωτο χάλυβα.

Μεμβράνες

Οι μεμβράνες, οι οποίες εγκαθίστονται στα μηχανήματα της σειράς αυτής, είναι κατάλληλες για την αφαλάτωση υφάλμυρου νερού και ειδικά κατασκευασμένες να δουλεύουν σε χαμηλές πιέσεις λειτουργίας (low energy). Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού είναι δυνατή η εγκατάσταση διατάξεων αντλιών/ηλ. κινητήρων με χαμηλότερη ισχύ, εξοικονομώντας έτσι σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος λειτουργίας του συστήματος. Επιπλέον είναι σε θέση να αποδόσουν αυξημένη παροχή παραγόμενου νερού στην χαμηλή αυτή πίεση λειτουργίας.

Έλεγχος

Το συγκρότημα αφαλάτωσης ελέγχεται από μια κεντρική μονάδα ελέγχου, η οποία φέρει οθόνη touch 7" , μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί και να διαχειριστεί την κατάσταση και την λειτουργία του συγκροτήματος. Ο έλεγχος της μονάδας βασίζεται σε PLC (ελεγκτή) της Siemens, καθώς το ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να υποστηρίξει τριφασικές παροχές, απαραίτητες για την λειτουργία της αντλίας.

Η μονάδα ελέγχου αναλαμβάνει όλες της βασικές λειτουργίες του συγκροτήματος, όπως και τις λειτουργίες αυτοπροστασίας της μονάδας. Κάποιες από αυτές τις λειτουργίες είναι η έκπλυση των μεμβρανών ανα τακτά χρονικά διαστήματα, προστασία της αντλίας απο ξηρά λειτουργία, προστασία του δικτύου από υπέρβαση μιας προκαθορισμένης πίεσης και δοσομέτρηση απαραίτητων για την λειτουργία του συστήματος χημικών (π.χ. αντικαθαλατωτικού). Μέσω της μονάδας ελέγχου μπορεί να ενεργοποιηθεί συναγερμός, ο σκοπός του οποίου είναι να ειδοποιεί τον χρήστη για περιπτώσεις βλάβης ή δυσλειτουργίας.

Βασικός εξοπλισμός

Το σύστημα της σειράς Β12/48, ιταλικής κατασκευής, αποτελείται από:

Φίλτρο πολυπροπυλενίου με δυνατότητα κατακράτησης 5 μm

Ικρίωμα χαλύβδινο βαρέως τύπου με ειδική επίστρωση κατά της δίαβρωσης

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισαγωγής

Πρεσσοστάτη χαμηλής πιέσεως

Πρεσσοστάτη υψηλής πιέσεως

Δοχεία πιέσεως μεμβρανών ενισχυμένα με fiberglass PRFV, ευρωπαϊκής κατασκευής

Μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης ικανές να λειτουργήσουν σε
χαμηλή πίεση της Dow Filmtec ή Applied Membranes, αμερικανικής κατασκευής

Ρυθμιστική βαλβίδα βελόνης κατασκευασμένη απο ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316

Μονάδα ελέγχου συστήματος με οθόνη touch 7 "

Όργανα μέτρησης πιέσεως (Μανόμετρα γλυκερίνης)

Διάταξη ηλ. κινητήρα / ανοξείδωτης, πολυβάθμιας, φυγοκεντρικής αντλίας υψηλής πιέσεως.

Δοσομετρικές αντλίες προσθήκης χημικών

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα έκπλυσης μεμβρανών

Όργανα μέτρησης παροχής παραγόμενου/ αποβαλόμενου νερού (Ροόμετρα πλωτήρα)

Ηλεκτρικός διακόπτης στάθμης για την δεξαμενή παραγόμενου νερού

Ψηφιακό αγωγιμόμετρο

Ρελέ διαφυγής συμορφωμένο με το πρότυπο ΕΝ60240-1

Τα συστήματα, που σας προσφέρουμε μπορούν να  επεκταθούν με δοσομετρικές αντλίες, μέσω των οποίων δοσομετρούνται κατάλληλα χημικά (χλώριο, αντικαθαλατωτικά, χημικά αποχλωρίωσης, χημικά επανασκλήρυνσης, χημικά διόρθωσης pH). Η προσθήκη των χημικών αυτών αυξάνουν την αποδοτικότητα του συστήματος, ενώ παράλληλα παρατείνουν την διάρκεια ζωής των μεμβρανών. Λόγω της αυξημένης ισχύος των ηλ. κινητήρων είναι απαραίτητη τριφασική τροφοδοσία ρεύματος.

Διαθέσιμοι τύποι:

Τύπος

Αλατότητα του νερού τροφοδοσίας [mg/l]

Παραγόμενο νερό [l/d]

Ανάκτηση [%]

Απόρριψη άλατος

[%]

Πίεση λειτουργίας [bar]

Υδραυλικές συνδέσεις

Τροφοδοσία ρεύματος

BWE2X4040-40004.00011.5003397-9913-141” - 1”3X400V
BWE3X4040-40004.00017.2504397-99141” - 1”3X400V
BWE4X4040-40004.00023.0005297-9914-151” - 1”3X400V
BWE6X4040-40004.00032.2005897-9914-151” - 1”3X400V
BWE8X4040-40004.00046.0005297-9914-151” - 1”3X400V
BWE2X4040-60006.00010.3503097-99151” - 1”3X400V
BWE3X4040-60006.00014.9503597-99151” - 1”3X400V
BWE4X4040-60006.00019.5504597-9915-161” - 1”3X400V
BWE6X4040-60006.00027.6004597-99151” - 1”3X400V
BWE8X4040-60006.00039.1004597-9915-161” - 1”3X400V
BWE2X4040-80008.0008.0502597-9919-201” - 1”3X400V
BWE3X4040-80008.00011.5003097-99191” - 1”3X400V
BWE4X4040-80008.00016.1004597-9921-221” - 1”3X400V
BWE6X4040-80008.00021.8504597-9919-201” - 1”3X400V
BWE8X4040-80008.00028.7504597-9919-201” - 1”3X400V