ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ (250-600 l /day)

(Εφαρμογές: Μηχανές καφέ/ ατμογεννήτριες/ μηχανές παγοκύβων μικρής δυναμικότητας/ πύργοι ψύξεως κ.α.) :

Hydrasoft RX 20 (3/4")
με 5 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Για σκληρότητα νερού <20 °dH

Hydrasoft RX 24 (3/4")
με 6 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Για σκληρότητα νερού 20-25 °dH

Hydrasoft RX 32 (3/4")
με 8 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Για σκληρότητα νερού 25-30 °dH

hydrasoft%2020.jpg

24.png

24.png

Γιατί compact;

Στους compact αποσκληρυντές νερού η φιάλη του αποσκληρυντή ενσωματώνεται στο ειδικά διαμορφωμένο δοχείο άλατος, στο οποίο αποθηκεύεται παράλληλα και το αλάτι, το οποίο είναι απαραίτητο για την λειτουργία του αποσκληρυντή. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείται πολύτιμος χώρος, σε περίπτωση που ο αποσκληρυντής εγκατασταθεί σε οικία, καθώς ο τύπος αυτός συμβάλει και στην αισθητική του χώρου εγκατάστασης. Επιπλέον μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με compact αποσκληρυντές, στπυς οποίους είναι εγκατεστημένες μεγαλύτερης χωρητικότητας φιάλες, προσίδοντάς τους έτσι μεγαλύτερη δυναμικότητα. Το γεγονός αυτό τους καθιστά κατάλληλους για την χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Γιατί ογκομετρικός;

Οι αποσκληρυντές χωρίζονται κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες - στους χρονικούς και στους ογκομετρικούς. Για την επιλογή του κατάλληλου αποσκληρυντή θα πρέπει να έχουμε προσδιορίσει την χρήση και εφαρμογή του. Προκειμένου να μπορεί ο αποσκληρυντής να μπορεί να αποδώσει την ποσότητα μαλακού νερού, για την οποία είναι σχεδιασμένος, θα πρέπει να εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μια συγκεκριμένη διαδικασία, η λεγόμενη αναγέννηση.

Η χρονική και η ογκομετρική λειτουργία καθορίζουν τον τρόπο, με τον οποίο θα εκτελείται η αναγέννηση.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στους χρονικούς αποσκληρυντές εκτελείται η αναγέννηση χρονικά, δηλαδή μετά το πέρας ενός χρονικού διαστήματος το οποίο έχει οριστεί απο τον χρήστη. Ο χρόνος μεταξύ αναγεννήσεων υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα του προς αποσκλήρυνση νερού. Η εγκατάσταση ενός χρονικού αποσκληρυντή προϋποθέτει σταθερές ημερήσιες καταναλώσεις, καθώς πρόκειται για ένα ανοιχτό σύστημα, στο οποίο δεν γίνεται μέτρηση της κατανάλωσης.

  • Εναλλακτικά στους χρονικούς αποσκληρυντές διατίθενται οι ογκομετρικοί αποσκληρυντές, στους οποίους η αναγέννηση εκτελείται ογκομετρικά. Για να γίνει αυτό ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει την σκληρότητα του προς αποσκλήρυνση νερού στην είσοδο του αποσκληρυντή. Στη συνέχεια μετράται με μεγάλη ακρίβεια η ποσότητα του νερού, η οποία έχει επεξεργαστεί μέσω ειδικού αισθητήρα ροής, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην κεφαλή του αποσκληρυντή - πρόκειται δηλαδή για ένα κλειστό σύστημα ελέγχου της αναγέννησης. Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεστε μέχρι και το τελευταίο λίτρο νερού, που μπορεί να αποδώσει ο αποσκληρυντής, πετυχαίνοντας έτσι μεγάλη οικονομία σε ποσότητα νερού και αλατιού.