ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ (250-600 l /day)

(Εφαρμογές: Μηχανές καφέ/ ατμογεννήτριες/ μηχανές παγοκύβων μικρής δυναμικότητας/ πύργοι ψύξεως κ.α.) :

Hydrasoft RX 20 (3/4")
με 5 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png 1-2 Ατόμων

Hydrasoft RX 24 (3/4")
με 6 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png 1-2 Ατόμων

Hydrasoft RX 32 (3/4")
με 8 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png 3-5 Ατόμων

hydrasoft%2020.jpg

24.png

24.png

ΟΙΚΙΑΚΟΙ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ (0,8-1,5 m³/day)

(Εφαρμογές: Τροφοδοσία δικτύου οικίας/ μηχανές παγοκύβων, ατμολέβητες κ.α.)

Hydrasoft RX 60 (3/4")
με 15 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png 3-5 Ατόμων

Hydrasoft RX 80 (3/4")
με 20 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png 5-8 Ατόμων

Hydrasoft RX 100 (3/4")
με 25 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png  5-8 Ατόμων

Hydrasoft RX 120 (3/4")
με 30 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png 5-8 Ατόμων

24.png

24.png

24.png

24.png

FLECK 60 (1")
με 15 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png 3-5 Ατόμων

FLECK 100 (1")
με 25 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png 5-8 Ατόμων

FLECK 120 (1")
με 30 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png 5-8 Ατόμων

%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%

%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (2,0-25,00 m³/day)

(Εφαρμογές: Βιομηχανική χρήση, νερό τροφοδοσίας ξενοδοχείων, Πύργοι ψύξεως)

DUPLEX FLECK 180 (1")
με 45 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Επαγγελματικής / Βιομηχανικής χρήσης

DUPLEX FLECK 320 (1")
με 80 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Επαγγελματικής / Βιομηχανικής χρήσης

DUPLEX FLECK 400 (1")
με 100 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Επαγγελματικής / Βιομηχανικής χρήσης

DUPLEX FLECK 500 (1")
με 125 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Επαγγελματικής / Βιομηχανικής χρήσης

DUPLEX FLECK 600 (1")
με 150 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Επαγγελματικής / Βιομηχανικής χρήσης

DUPLEX FLECK 700 (1")
με 175 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Επαγγελματικής / Βιομηχανικής χρήσης

DUPLEX FLECK 800(1")
με 200 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Επαγγελματικής / Βιομηχανικής χρήσης

DUPLEX FLECK 900 (1")
με 225 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Επαγγελματικής / Βιομηχανικής χρήσης

DUPLEX FLECK 1.000 (1")
με 250 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Επαγγελματικής / Βιομηχανικής χρήσης

DUPLEX FLECK 1.200 (1")
με 300 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Επαγγελματικής / Βιομηχανικής χρήσης

DUPLEX FLECK 1.400 (1")
με 350 λίτρα ρητίνης

bullet-clipart-graphic-7.png Oγκομετρικός

bullet-clipart-graphic-7.png Επαγγελματικής / Βιομηχανικής χρήσης

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Α) ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ

Το φίλτρο, το οποίο θα περιέχει φυσίγγιο νήματος 10¨ ενδείκνυται να εγκατασταθεί:

- πριν τον αποσκληρυντή για την κατακράτηση στερεών σωματιδίων, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στην κεφαλή του αποσκληρυντή, όπως και

- μετά τον αποσκληρυντή για την προστασία του υδραυλικού δικτύου της οικίας από τυχόν διαρροές ρητίνης σε περίπτωση βλάβης του φίλτρου ρητίνης.

senior-plus-3p.jpg               

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ

                                                      

Το φίλτρο που σας προσφέρουμε εγκαθίσταται στην κεντρική παροχή πριν τον αποσκληρυντή με σκοπό την κατακράτηση όλων των στερεών σωματιδίων μεγέθους άνω των 90 μm, που περιέχονται στο νερό , όπως χαλίκι, άμμος, χώμα, κ.λ.π. Είναι μηχανικό φίλτρο σήτας προδιαγραφών πόσιμου νερού DVGW-Γερμανίας. Η ανοξείδωτη σήτα του δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Ξεπλένεται εύκολα με περιστροφή του διακόπτη χωρίς να απαιτείται άνοιγμα του φίλτρου. Επομένως δεν απαιτεί, όπως τα συνήθη φίλτρα, ανταλλακτικά φυσίγγια ούτε συχνή ενασχόληση προσωπικού. Λειτουργεί σε πίεση έως 16 bar, επιτρέπει υψηλή παροχή νερού με πολύ μικρή πτώση πίεσης (0,2 bar!). Ακόμη και κατά την διάρκεια που ξεπλένεται, δεν διακόπτει την παροχή νερού προς την οικία.

B) By-pass

Ένας αποσκληρυντής πρέπει να συνδέεται πάντα σε παράκαμψη (By-pass) για λόγους ασφάλειας και ρύθμισης.
Το Bypass αυτό μπορεί να υλοποιηθεί απο ένα δίκτυο σωληνώσεων και βαλβίδων, το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί απο τον υδραυλικό σας.

Εναλλακτικά η εταιρεία μας σας προσφέρει ένα έτοιμο εξάρτημα, το οποίο διεκολύνει και επιταχύνει δραστικά την εγκατάσταση του αποσκληρυντή. Στο bypass είναι ενσωματωμένη βαλβίδα για λήψη δείγματος με σκοπό την ρύθμιση της τελικής σκληρότητας.

                                                                                              

                                      

Γ) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Ανοξείδωτοι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πιέσεως με ή χωρίς ενσωματωμένη γωνία

και διπλό ρακόρ για την εύκολη και γρήγορη σύνδεση του αποσκληρυντή με το δίκτυο.

 

Διάμετρος στομίων σύνδεσης:             1¨

Μήκος:                                             200 mm/  350 mm

Πίεση λειτουργίας, max:                     10 bar

Θερμοκρασία, max.:                           90οC

ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ);

Ο αποσκληρυντής νερού είναι μια συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται για οικιακή και επαγγελματική χρήση, όταν παρατηρούνται επικαθίσεις ανθρακικών αλάτων σε σκεύη ή συσκευές.

Συνήθη προβλήματα είναι τα εξής:

Αντιστάσεις/Εξάτμιση νερού/ Καταναλώσεις

calc1.jpg

                                                                                                         

Οι επικαθίσεις αλάτων δημιουργούν ένα θερμομονωτικό φίλμ σε αντιστάσεις, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδεται αποδοτικά η θερμική ενέργεια.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος, αφού η καταναλισκώμενη ενέργεια δεν δύναται να με μεταδοθεί για την θέρμανση του νερού, όπως επίσης και την καταστροφή των θερμαντικών στοιχείων λόγω συσσώρευσης μεγάλων ποσών θερμικής ενέργειας σε αυτά.

Οι συνηθέστερες συσκευές, που προσβάλονται από τα άλατα αυτά είναι:

                                    

                                    bullet-clipart-graphic-7.png ΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

                                    bullet-clipart-graphic-7.png ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

                                    bullet-clipart-graphic-7.png ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ

                                    bullet-clipart-graphic-7.png ΤΑ ΜΠΟΙΛΕΡ

                                    bullet-clipart-graphic-7.png ΟΙ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΧΑΜΑΜ

                                    bullet-clipart-graphic-7.png ΤΖΑΚΟΥΖΙ (SPA)

                                    bullet-clipart-graphic-7.png ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

Το πρόβλημα παρουσιάζεται γενικά, όπου υπάρχει εξάτμιση σκληρού νερού.

Μείωση διατομής λόγω αλάτων

calc2.jpg

Η επικάθιση αλάτων στην εσωτερική διατομή αγωγών μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη ενέργειας (σε περίπτωση, που το νερό αντλείται απο πιεστικό συγκρότημα) και σε αύξηση τριβών στην κατά την ροή του νερού και κατα συνέπεια στην μείωση της παροχής στην κατανάλωση. Επίσης οι επικαθήσεις αυτές μπορούν να παρεμποδίσουν την μετάδοση θερμότητας σε κλειστά κυκλώματα θέρμανσης ή ψύξης .

Ειδικά σε υδρόψυκτα κυκλώματα ψύξης, στα οποία πραγματοποιείται αυτόματη πλήρωση νερού απο το δίκτυο, είναι πιο αισθητό το πρόβλημα λόγω αυξημένης συγκέντρωσης αλάτων.

Προκατεργασία σε συγκροτήματα αντίστροφων οσμώσεων

Σημαντικό στάδιο προκατεργασίας σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης είναι η αφαίρεση ή σταθεροποίηση των ανθρακικών αλάτων του νερού για την αποφυγή επικαθίσεων στις μεμβράνες (scaling). Σε περίπτωση, που το λειτουργικό κόστος του αποσκληρυντή δεν είναι υπέρμετρο, προτιμάται αυτή η λύση καθώς τα άλατα αφαιρούνται από το προς αφαλάτωση νερό, καθιστώντας έτσι δυνατή την αύξηση του ποσοστού ανάκτησης του συστήματος της αντίστροφης όσμωσης.

Το γεγονός αυτό συμβάλει συνολικά στην εξοικονόμιση ενέργειας και νερού καθώς παράγεται η επιθυμητή ποσότητα σε λιγότερο χρόνο. Έτσι μειώνεται αισθητά το λειτουργικό κόστος του συγκροτήματος της αφαλάτωσης.

Παραγωγή παγοκύβωνΗ αποσκλήρυνση για την παραγωγή παγοκύβων είναι σημαντική τόσο για το αισθητικό αποτέλεσμα του παγοκύβου (διαυγές παγάκι), όσο και για την προστασία των παγομηχανών, οι οποίες εμφανίζουν συχνά μικρές διατομές, οι οποίες μπορούν να φράξουν εύκολα απο επικαθίσεις αλάτων.
Κατανάλωση απορρυπαντικούcalc6.JPGΗ δοσολογία του απορρυπαντικού εξαρτάται από την ποιότητα του νερού τροφοδοσίας του πλυντηρίου. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο μεγαλύτερη δοσολογία απορρυπαντικού πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σε πολύ σκληρά νερά η δοσολογία αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 30%, γενονός το οποίο εκτινάσει το κόστος πλύσης λόγω απορρυπαντικών. Με την εγκατάσταση ενός αποσκληρυντή μπορείτε να εξοικονομήσετε αυτά τα χρήματα κάνοντας απόσβεση στην κτήση του σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Αισθητικά αποτελέσματα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΩ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩ;

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού, σε αντίθεση με την αγωγιμότητα, δεν γίνεται με ψηφιακό τρόπο αλλά με ειδικά τεστ σκληρότας.

Πρόκειται για σταγόνες, οι οποίες όταν έρθουν σε επαφή με το δείγμα, του οποίου την σκληρότητα θέλουμε να μετρήσουμε προσδίδουν ένα συγκεκριμένο χρώμα στο διάλυμα. Η σκληρότητα προκύπτει από τον αριθμό των σταγόνων, που έχουν προστεθεί στο διάλυμα, μέχρι αυτό να αλλάξει χρώμα. Κάθε σταγόνα αντιστοιχεί σε έναν γερμανικό  βαθμό dH°.

Μπορείτε να μετρήσετε μόνοι σας το νερό, το οποίο επιθυμείτε να αποσκληρύνετε με τα τεστ κιτ σκληρότητας της εταιρείας μας (κάντε κλικ στην εικόνα).

ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΚΕΤΟΣ; (ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ & ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ)

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, πως το νερό είναι ιδιαίτερα σκληρό, μπορεί αυτό να οφείλεται σε εισχώρηση θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, από τον οποίο τροφοδοτείται το δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται πλέον για υφάλμυρο ή και θαλασσινό ακόμα νερό. Το νερό αυτό δεν κρίνεται πλέον πόσιμο και συνήθως εμφανίζει αυξημένη σκληρότητα. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η εγκατάσταση αποσκληρυντή την πλέον ενδεδειγμένη λύση αλλά η αφαλάτωση.

Ενδείξεις, πως το νερό σας δεν είναι πλέον στα όρια του πόσιμου νερού:

Μέτρηση αγωγιμότητας με ειδικό μετρικό όργανο. Τα υφάλμυρα/ θαλασσινά νερά εμφανίζουν υψηλή αγωγιμότητα

Εμφάνιση διάβρωσης (σκουριάς) σε μεταλλικές επιφάνειες όταν το νερό έχει υπερβεί το όριο της αγωγιμότητας για πόσιμο νερό

ΠΟΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ;

Το αναλώσιμο όλων των αποσκληρυντών νερού είναι το αλάτι. Για έναν οικιακό αποσκληρυντή υπολογίζεται πως καταναλώνεται περίπου ένας σάκος των 20- 25 kg μήνα.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει με ορυκτό αλάτι υψηλής καθαρότητας σε ταμπλέτα ευρωπαϊκού οίκου παραγωγής, ειδικό για την χρήση του σε αποσκληρυντές (κάντε κλικ στην εικόνα).

ΠΟΙΟΝ ΤΥΠΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ/ ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (ΜΕΓΕΘΟΣ)/ΠΟΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ;

ΤΥΠΟΙ:

Οι αποσκληρυντές χωρίζονται κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες - στους χρονικούς και στους ογκομετρικούς. Για την επιλογή του κατάλληλου αποσκληρυντή θα πρέπει να έχουμε προσδιορίσει την χρήση και εφαρμογή του. Προκειμένου να μπορεί ο αποσκληρυντής να μπορεί να αποδώσει την ποσότητα μαλακού νερού, για την οποία είναι σχεδιασμένος, θα πρέπει να εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μια συγκεκριμένη διαδικασία, η λεγόμενη αναγέννηση.

Η χρονική και η ογκομετρική λειτουργία καθορίζουν τον τρόπο, με τον οποίο θα εκτελείται η αναγέννηση.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στους χρονικούς αποσκληρυντές εκτελείται η αναγέννηση χρονικά, δηλαδή μετά το πέρας ενός χρονικού διαστήματος το οποίο έχει οριστεί από τον χρήστη. Ο χρόνος μεταξύ αναγεννήσεων υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα του προς αποσκλήρυνση νερού. Η εγκατάσταση ενός χρονικού αποσκληρυντή προϋποθέτει σταθερές ημερήσιες καταναλώσεις, καθώς διαθέτουν ένα ανοιχτό σύστημα ελέγχου, στο οποίο δεν γίνεται μέτρηση της κατανάλωσης.

  • Εναλλακτικά στους χρονικούς αποσκληρυντές διατίθενται οι ογκομετρικοί αποσκληρυντές, στους οποίους η αναγέννηση εκτελείται ογκομετρικά. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει την σκληρότητα του προς αποσκλήρυνση νερού στην είσοδο του αποσκληρυντή. Στη συνέχεια μετράται με μεγάλη ακρίβεια η ποσότητα του νερού, η οποία έχει επεξεργαστεί μέσω ειδικού αισθητήρα ροής, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην κεφαλή του αποσκληρυντή - πρόκειται δηλαδή για ένα κλειστό σύστημα ελέγχου της αναγέννησης. Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεστε μέχρι και το τελευταίο λίτρο νερού, που μπορεί να αποδώσει ο αποσκληρυντής, πετυχαίνοντας έτσι μεγάλη οικονομία σε ποσότητα νερού και αλατιού. Το γεγονός αυτό καθιστά τους ογκομετρικος αποσκληρυντές ιδιαίτερα οικονομικούς ως προς την λειτουργία, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζεται διακύμανση στις ημερήσιες καταναλώσεις.

Καθώς η τεχνολογία των χρονικών αποσκληρυντών παρουσιάζουν μια παρωχημένη και ασύμφορη λύση, η εταιρεία μας προσφέρει αποκλειστικά ογκομετρικούς αποσκληρυντές.

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ;

Η αποσκλήρυνση βασίζεται στην μέθοδο των ιοντοεναλλακτικών ρητινών. Σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται ρητίνες, γνωστών οίκων παραγωγής, οι οποίες είναι ειδικά εγκεκριμένες για πόσιμο νερό.

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ;

Η χρήση του ηλεκτρονικού αποσκληρυντή  (με πηνία) ενδείκνυται σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες το νερό δεν εξατμίζεται και δεν αποθηκεύεται σε κάποια δεξαμενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα (π.χ. αποφυγή επικαθίσεων αλάτων σε μπεκ ποτίσματος). Ο λόγος οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας των αποσκληρυντών αυτών, καθώς δεν γίνεται αφαίρεση των αλάτων αλλά μεταβολή στην κρυσταλλική τους δομή, έτσι ώστε να μην επικάθονται. Αυτό σημαίνει που η συγκέντρωση των αλάτων δεν αλλάζει μετά τον ηλεκτρονικό αποσκληρυντή, με αποτέλεσμα να μην διακρίνεται μεταβολή στην σκληρότητα του νερού μετά απο την διέλευσή του απο τα πηνία. Επίσης τα άλατα επανέρχονται στην αρχική τους μορφή, αν το νερό μείνει για εύλογο χρονικό διάστημα στάσιμο.