ΠεριγραφήΕφαρμογήΣυσκευασία
(Σάκου)
ΥΔΡΟΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ
Υδροανθρακίτης Ν

Αφαίρεση θολότητας κυρίως σε επιφανειακά νερά

50l
ΧΑΛΙΚΙ-ΑΜΜΟΣ
Χαλίκι-Άμμος κοκκομετρίας 0,4-0,8Αφαίρεση θολότητας

25 kg
Χαλίκι-Άμμος κοκκομετρίας 0,6-1,225 kg
Χαλίκι-Άμμος κοκκομετρίας 1,0-2,025 kg
Χαλίκι-Άμμος κοκκομετρίας 2,0-3,225 kg

Χαλίκι-Άμμος κοκκομετρίας 3,15-5,6

25 kg

ΕΝΕΡΓΟΣ  ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Ενεργός άνθρακας (κόκκος)

Αφαίρεση χλωρίου, φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων και γενικότερα επικίνδυνων οργανικών ουσιών, βελτίωση  γεύσης και δυσάρεστης οσμής του νερού

50 ltr.
ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ-ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΩΣΗ

Birm

Αφαίρεση σιδήρου (αποσιδήρωση)

28 kg
Greensand

Αποσιδήρωση-Απομαγγάνωση

28 kg
ΥΛΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ/ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ pH
Δολομίτης

Υλικά Επανασκλήρυνσης-Αύξησης pH

25 kg
Jura 1-2 mm

Υλικό επανασκλήρυνσης

Jura 2-3 mm25 kg
ΔΙΑΤΟΜΙΚΗ ΓΗ
Διατομική Γη

Υλικά διήθησης για φίλτρα
πισίνας διατομικής γης

50 l