Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρο επιστημονικό προσωπικό για την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή της πισίνας σας έτσι ακριβώς, όπως την έχετε ονειρευτεί.

Οι υπηρεσίες μας ξεκινούν με την επιλογή του κατάλληλου χώρου, την κατασκευή δικτύων νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και αποχέτευσης έως τον χώρο της πισίνας, την τοποθέτηση των εντοιχιζόμενων εξαρτημάτων καθώς και των περιμετρικών δικτύων νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, την κατασκευή του μηχανοστασίου της πισίνας, την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών, όπως: ελαστομερής μόνωση, τσιμεντοκονία, βάψιμο πισίνας ή τοποθέτηση πλακιδίων ή ψηφιδας, μαρμάρων στέψης (επιχειλίων), σχάρας υπερχείλισης κλπ.