ΔΙΣΤΗΛΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

430 l/h - 11,25 m³/h

dem.png

 

Συγκρότημα παραγωγής απιονισμένου νερού με ξεχωριστά δοχεία κατιονικής και ανιονικής ρητίνης. Το συγκρότημα αποτελείται από:

  • Δοχεία ρητίνης κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, ενισχυμένο με ίνες Fiberglas, δοκιμασμένα σε πίεση 10 bar.
  • 2 Κεντρικές βαλβίδες ελέγχου των φάσεων της αναγέννησης οίκου SIATA Ιταλίας
  • 1 Κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή οίκου SIATA Ιταλίας με αγωγιμόμετρο για τον ακριβή έλεγχο των φάσεων της αναγέννησης.
  • Δοχεία αποθήκευσης οξέως και βάσης για την αναγέννηση της κατιονικής και ανιονικής ρητίνης αντίστοιχα.
  • 2 Κεντρικούς σωλήνες με άνω και κάτω φίλτρα για την ομοιόμορφη διανομή του νερού και την συγκράτηση της ρητίνης.
  • 2 Βάνες λήψης δείγματος νερού, μία μετά την κατιονική και μία μετά την ανιονική στήλη.
  • Ανοξείδωτο ικρίωμα για την σταθερή εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Η εντολή για αναγέννηση μπορεί να δοθεί με τρεις τρόπους:

  • Χειροκίνητα
  • Ογκομετρικά με την κατανάλωση συγκεκριμένης ποσότητας νερού.
  • Με την υπέρβαση της οριακής τιμής αγωγιμότητας στο παραγόμενο νερό, που έχουμε προεπιλέξει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΥΠΟΣ   
ΤΥΠΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣΣΤΟΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ (M3/H)
DEM   27ST 1320,43
DEM   41ST 1320,65
DEM   58ST 1320,93
DEM   83ST 1321,30
DEM 125ST 1321,98
DEM 150ST 1322,35
DEM 200ST 1323,15
DEM 250ST 1323,93
DEM 300ST 1324,70
DEM 365ST 23011/4¨5,63
DEM 490ST 23011/4¨7,50
DEM 560ST 25011/2¨8,75
DEM 730ST 25011/2¨11,25