ΔΙΣΤΗΛΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

430 l/h - 11,25 m³/h

dem.png

 

Συγκρότημα παραγωγής απιονισμένου νερού με ξεχωριστά δοχεία κατιονικής και ανιονικής ρητίνης. Το συγκρότημα αποτελείται από:

  • Δοχεία ρητίνης κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, ενισχυμένο με ίνες Fiberglas, δοκιμασμένα σε πίεση 10 bar.
  • 2 Κεντρικές βαλβίδες ελέγχου των φάσεων της αναγέννησης οίκου SIATA Ιταλίας
  • 1 Κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή οίκου SIATA Ιταλίας με αγωγιμόμετρο για τον ακριβή έλεγχο των φάσεων της αναγέννησης.
  • Δοχεία αποθήκευσης οξέως και βάσης για την αναγέννηση της κατιονικής και ανιονικής ρητίνης αντίστοιχα.
  • 2 Κεντρικούς σωλήνες με άνω και κάτω φίλτρα για την ομοιόμορφη διανομή του νερού και την συγκράτηση της ρητίνης.
  • 2 Βάνες λήψης δείγματος νερού, μία μετά την κατιονική και μία μετά την ανιονική στήλη.
  • Ανοξείδωτο ικρίωμα για την σταθερή εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Η εντολή για αναγέννηση μπορεί να δοθεί με τρεις τρόπους:

  • Χειροκίνητα
  • Ογκομετρικά με την κατανάλωση συγκεκριμένης ποσότητας νερού.
  • Με την υπέρβαση της οριακής τιμής αγωγιμότητας στο παραγόμενο νερό, που έχουμε προεπιλέξει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΥΠΟΣ   
ΚΑΤΙΟΝΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ (L)
ΑΝΙΟΝΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ (L)
ΤΥΠΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣΣΤΟΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ (M3/H)

ΔΟΧΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ(L)

DEM   271017ST 1320,43100
DEM   411526ST 1320,65100
DEM   582137ST 1320,93100
DEM   833152ST 1321,30100
DEM 1254679ST 1321,98300
DEM 1505694ST 1322,35300
DEM 20074126ST 1323,15300
DEM 25093157ST 1323,93300
DEM 300112188ST 1324,70500
DEM 365140225ST 23011/4¨5,63500
DEM 490190300ST 23011/4¨7,50500
DEM 560210350ST 25011/2¨8,75500
DEM 730280450ST 25011/2¨11,251000